Z instytucjami finansowymi można wygrać

Wspieramy pokrzywdzonych w sprawach opłat likwidacyjnych, kredytów frankowych i ubezpieczeń niskiego wkładu

Problem, jaki stworzyły opłaty likwidacyjne dotyczy wielu konsumentów z całej Polski. Każdy z nich zobowiązany jest do uiszczenia należności w związku z rozwiązaną umową z ubezpieczycielem. Zanim zdecydujesz się działać na własną rękę, warto zapoznać się z wszystkimi dostępnymi informacjami, które prezentujemy na naszej stronie. Opisujemy również w jaki sposób funkcjonuje ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i dlaczego jest ono niekorzystne dla konsumenta.

Prezentujemy kompendium wiedzy dla osób, które posiadają ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Oprócz wyjaśnienia dlaczego jest ono niekorzystne dla konsumenta (również pod względem prawnym), tłumaczymy czego należy żądać od banku i w jaki sposób można to uzyskać. Zajmujemy się również problemem, jaki stworzyły opłaty likwidacyjne dla osób, które chcą zerwać umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Najnowsze wyroki sądowe ws. opłat likwidacyjnych, kredytów frankowych i ubezpieczeń niskiego wkładu

Wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2016 r. (III C 1073/14) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytową zawartą z bankiem Millennium za nieważną w całości, gdyż dowolność ustalania kursów waluty przez bank jest sprzeczna z prawem, a uznanie tego postanowienia za nieważne powoduje nieważność całej umowy. Link do wyroku

Read more

Wyrok z dnia 29 kwietnia 2016 r. (VI C 1713/15) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że klauzule indeksacyjne stosowane przez mBank są bezskuteczne. W efekcie należności z umowy kredytu należy rozliczać z ich pominięciem, a więc kredyt jest kredytem czysto złotowym, z oprocentowaniem opartym na stawce LIBOR. Wyrok z dnia 20 lipca 2016 r. (XIV […]

Read more

Poniżej zamieszczamy linki do najnowszych wyroków ws. pokrzywdzonych ubezpieczeń niskiego wkładu: Wyrok z dnia 29.08.2016 Wyrok z dnia 26.10.2015 Wyrok z dnia 14.12.2015 Wyrok z dnia 26.04.2016 Wyrok z dnia 06.03.2012 Wyrok z dnia 26.06.2014 Wyrok z dnia 02.10.2o14 Wyrok z dnia 29.02.2016 Wyrok z dnia 27.06.2016

Read more

Od kilku lat urząd ochrony konkurencji i konsumenta prowadzi działania związane z sytuacją konsumentów uwikłanych w ubezpieczenia z ubezpieczniowym funduszem kapitałowym. W ramach tych działań urząd nałożył kary na towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy doradztwa finansowego a także, podjąl szereg decyzji, których efektem było zobowiązanie się Towarzystw Ubezpieczeniowych do modyfikacji warunków wyjścia z inwestycji, które to […]

Read more

Od kilku lat urząd ochrony konkurencji i konsumenta prowadzi działania związane z sytuacją konsumentów uwikłanych w ubezpieczenia z ubezpieczniowym funduszem kapitałowym. W ramach tych działań urząd nałożył kary na towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy doradztwa finansowego a także, podjąl szereg decyzji, których efektem było zobowiązanie się Towarzystw Ubezpieczeniowych do modyfikacji warunków wyjścia z inwestycji, które to […]

Read more
1 2
page 1 of 2

Noble Bank S.A/Aneksy do umów kredytowych Mini% oraz MiniMax

Informujemy, że zajmujemy się również kwestionowaniem aneksów przewidujących karencje w spłacie kredytów w Noble Banku, o nazwach Mini% oraz MiniMAx. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

WIĘCEJ

Partnerzy serwisu

Naszym partnerem jest Kancelaria Adwokacka Szymański_Wyjatek z Poznania.

Jako jedna z niewielu kancelarii w Polsce, specjalizuje się w reprezentacji Klientów pokrzywdzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz instytucje finansowe. Ich działania zmierzają do przywrócenia utraconej równowagi w stosunkach konsument – instytucja finansowa.

Wierzą, że wszystkie dotychczasowe i przyszłe sukcesy Klientów w sporach z instytucjami finansowymi przyczynią się do trwałych, pozytywnych zmian w relacjach sektora finansowo – ubezpieczeniowego z konsumentami.
Zainicjowali ogólnopolską dyskusję o legalności postanowień wzorców umownych przewidujących wysokie opłaty za rozwiązanie umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jednak przede wszystkim jako jedni z pierwszych w Polsce skutecznie reprezentowali Klientów w sporach sądowych na tym tle.