Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI MOŻNA WYGRAĆ

Wspieramy pokrzywdzonych w sprawach opłat likwidacyjnych, kredytów frankowych i ubezpieczeń niskiego wkładu

Najnowsze wyroki sądowe ws. opłat likwidacyjnych, kredytów frankowych i ubezpieczeń niskiego wkładu

Wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2016 r. (III C 1073/14) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytową zawartą z bankiem Millennium za nieważną w całości, gdyż dowolność ustalania kursów waluty przez bank jest sprzeczna z prawem, a uznanie tego postanowienia za nieważne powoduje nieważność całej umowy. Link do wyroku

Read more

Wyrok z dnia 29 kwietnia 2016 r. (VI C 1713/15) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że klauzule indeksacyjne stosowane przez mBank są bezskuteczne. W efekcie należności z umowy kredytu należy rozliczać z ich pominięciem, a więc kredyt jest kredytem czysto złotowym, z oprocentowaniem opartym na stawce LIBOR. Wyrok z dnia 20 lipca 2016 r. (XIV […]

Read more

Poniżej zamieszczamy linki do najnowszych wyroków ws. pokrzywdzonych ubezpieczeń niskiego wkładu: Wyrok z dnia 29.08.2016 Wyrok z dnia 26.10.2015 Wyrok z dnia 14.12.2015 Wyrok z dnia 26.04.2016 Wyrok z dnia 06.03.2012 Wyrok z dnia 26.06.2014 Wyrok z dnia 02.10.2o14 Wyrok z dnia 29.02.2016 Wyrok z dnia 27.06.2016

Read more

Od kilku lat urząd ochrony konkurencji i konsumenta prowadzi działania związane z sytuacją konsumentów uwikłanych w ubezpieczenia z ubezpieczniowym funduszem kapitałowym. W ramach tych działań urząd nałożył kary na towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy doradztwa finansowego a także, podjąl szereg decyzji, których efektem było zobowiązanie się Towarzystw Ubezpieczeniowych do modyfikacji warunków wyjścia z inwestycji, które to […]

Read more

Od kilku lat urząd ochrony konkurencji i konsumenta prowadzi działania związane z sytuacją konsumentów uwikłanych w ubezpieczenia z ubezpieczniowym funduszem kapitałowym. W ramach tych działań urząd nałożył kary na towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy doradztwa finansowego a także, podjąl szereg decyzji, których efektem było zobowiązanie się Towarzystw Ubezpieczeniowych do modyfikacji warunków wyjścia z inwestycji, które to […]

Read more
1 2
page 1 of 2

Noble Bank S.A/Aneksy do umów kredytowych Mini% oraz MiniMax

Informujemy, że zajmujemy się również kwestionowaniem aneksów przewidujących karencje w spłacie kredytów w Noble Banku, o nazwach Mini% oraz MiniMAx. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

WIĘCEJ

Partnerzy serwisu

Naszym partnerem jest Kancelaria Adwokacka Szymański_Wyjatek z Poznania.

Jako jedna z niewielu kancelarii w Polsce, specjalizuje się w reprezentacji Klientów pokrzywdzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz instytucje finansowe. Ich działania zmierzają do przywrócenia utraconej równowagi w stosunkach konsument – instytucja finansowa.

Wierzą, że wszystkie dotychczasowe i przyszłe sukcesy Klientów w sporach z instytucjami finansowymi przyczynią się do trwałych, pozytywnych zmian w relacjach sektora finansowo – ubezpieczeniowego z konsumentami.
Zainicjowali ogólnopolską dyskusję o legalności postanowień wzorców umownych przewidujących wysokie opłaty za rozwiązanie umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jednak przede wszystkim jako jedni z pierwszych w Polsce skutecznie reprezentowali Klientów w sporach sądowych na tym tle.