Baza wiedzy

Opłaty likwidacyjne. Nasze spostrzeżenia.

Prowadzimy sprawy przeciwko ubezpieczycielom i firmom doradztwa finansowego powstałe na tle zawartych przez konsumentów umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jako jedni z pierwszych uzyskaliśmy wyroki p-ko takim ubezpieczycielom jak AXA, Aegon, Generali czy Skandią.

Dochodzimy równowartości pobranych opłat likwidacyjnych, kwestionujemy legalność produktów ubezpieczeniowo inwestycyjnych, wykazujemy stosowanie przez firmy doradztwa finansowego nieuczciwych praktyk rynkowych. Wszystkie postępowania prowadzimy indywidualnie. Dzięki zdobytemu przez nas doświadczeniu ale i coraz większym rozumieniu specyfiki spraw przez sądy coraz częstsze stają się sytuacje zakończenia sprawy już na pierwszym terminie rozprawy.

Jako jedni z pierwszych uzyskaliśmy wyroki p-ko takim ubezpieczycielom jak AXA, Aegon, Generali czy Skandią.

Doświadczenia zaś ponad 6- lat funkcjonowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym prowadzą do wniosku, że z punktu widzenia strony powodowej, dochodzenie roszczeń w grupie jest skrajnie nieefektywne. Wymaga ono nie tylko znacznie większej cierpliwości w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie, ale niesie za sobą ryzyka, nieznane postępowaniom indywidualnym.

Spory powstające na tle umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dotyczą zazwyczaj pobieranych przez ubezpieczycieli opłat, których źródłem jest konieczność pokrycia wysokich kosztów akwizycji czyli de facto wynagrodzeń pośredników, którzy skłonili konsumentów do zawarcia tych umów. Te wynagrodzenia oscylowały w okolicach 100% pierwszorocznych składek ubezpieczonych.

Konsekwencją tak radykalnych wynagrodzeń pośredników, poza budowaniem ich determinacji sprzedażowej było również to że ubezpieczyciele chcieli zabezpieczyć sobie pokrycie tych nieracjonalnych kosztów na wypadek gdyby konsument zrezygnował z umowy przed czasem na który ta została zawarta.

Zgodnie z naszym poglądem, którego zasadność potwierdzona została już w wielu postępowaniach sądowych, ubezpieczyciele nie mieli prawa przenosić na konsumentów tego kosztu/ Takie ich postępowanie eliminowało jakiekolwiek ryzyko gospodarcze po ich stronie, a jednocześnie przerzucało je w całości na konsumenta.

Ewolucja opłat likwidacyjnych

Pierwotnie opłaty pobierane były przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy, a ich wysokość zależała od okresu obowiązywania umowy. Na skutek wielu sądowych postępowań, aktywności urzędu ochrony konkurencji i konsumenta, rzecznika finansowego ubezpieczyciele, zaczęli modyfikować wzorce umowne wprowadzając zamiast opłat likwidacyjnych, opłaty warunkowe czy też opłaty dystrybucyjne pobierane na początku trwania umowy i zwracane w charakterze premii po 10 lub 15 latach obowiązywania umowy czy też opłaty dystrybucyjne.

Wprowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe zmiany nie przyniosły jednak poprawy sytuacji konsumentów. Konsekwencje zmodyfikowanych wzorców pozostają tożsame z tymi, z którymi mierzyliśmy się na samym początku batalii o uczciwsze warunki umów z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym.

O czym pamiętać przed zawarciem umowy o charakterze inwestycyjno – ubezpieczeniowym?

Przed podjęciem decyzji o nabyciu produktu inwestycyjnego:

 • Pamiętaj o wszystkich dokumentach

  zażądaj od przedsiębiorcy wszystkich dokumentów, których odbiór poświadczasz we wniosku o zawarcie umowy.

 • Czytaj dokładnie umowę

  przeanalizuj umowę ze szczególnym uwzględnieniem opłat za zarządzanie, administrowanie, likwidacje umowy oraz okresu na który zawierasz umowę ;

 • Prawnik mocno-pomocny

  jeżeli samodzielna analiza wydaję Ci się zbyt skomplikowana poproś o analizę prawnika- w żadnym wypadku nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz!

 • Tabele opłat

  Niezależnie od powyższego poproś swojego doradcę finansowego o przesłanie mailem informacji dotyczących opłat i możliwości rezygnacji z inwestycji w kolejnych latach jej trwania.