Baza wiedzy

Opłaty likwidacyjne

Prowadzimy sprawy przeciwko ubezpieczycielom i firmom doradztwa finansowego powstałe na tle zawartych przez konsumentów umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jako jedni z pierwszych uzyskaliśmy wyroki przeciwko takim ubezpieczycielom jak AXA, Aegon, Generali czy Skandią.

Dochodzimy równowartości sumy, na jaką pobrane zostały opłaty likwidacyjne, kwestionujemy legalność produktów ubezpieczeniowo inwestycyjnych i wykazujemy stosowanie przez firmy doradztwa finansowego nieuczciwych praktyk rynkowych. Wszystkie postępowania prowadzimy indywidualnie. Dzięki zdobytemu przez nas doświadczeniu, ale i coraz większym rozumieniu specyfiki spraw przez sądy, coraz częstsze stają się sytuacje zakończenia sprawy już na pierwszym terminie rozprawy.

Jako jedni z pierwszych uzyskaliśmy wyroki przeciwko takim ubezpieczycielom jak AXA, Aegon, Generali czy Skandią.

Doświadczenia ponad sześciu lat funkcjonowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym prowadzą do wniosku, że z punktu widzenia strony powodowej, dochodzenie roszczeń w grupie jest skrajnie nieefektywne. Wymaga ono nie tylko znacznie większej cierpliwości w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie, ale niesie za sobą ryzyka, nieznane postępowaniom indywidualnym.

Spory powstające na tle umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dotyczą zazwyczaj pobieranych przez ubezpieczycieli opłat likwidacyjnych, których źródłem jest konieczność pokrycia wysokich kosztów akwizycji czyli de facto wynagrodzeń pośredników, którzy skłonili konsumentów do zawarcia tych umów. Te wynagrodzenia oscylowały w okolicach 100% pierwszorocznych składek ubezpieczonych.

Konsekwencją tak radykalnych wynagrodzeń pośredników, poza budowaniem ich determinacji sprzedażowej, było również to, że ubezpieczyciele chcieli zabezpieczyć sobie pokrycie tych nieracjonalnych kosztów na wypadek gdyby konsument zrezygnował z umowy przed czasem na który ta została zawarta.

Zgodnie z naszym poglądem, którego zasadność potwierdzona została już w wielu postępowaniach sądowych, ubezpieczyciele nie mają prawa przenosić na konsumentów kosztów, takich jak opłata likwidacyjna. Takie ich postępowanie eliminuje jakiekolwiek ryzyko gospodarcze po ich stronie, a jednocześnie przerzuca je w całości na konsumenta.

Ewolucja opłat likwidacyjnych

Pierwotnie opłata likwidacyjna pobierana była przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy, a jej wysokość zależała od okresu obowiązywania umowy. Na skutek wielu sądowych postępowań, aktywności urzędu ochrony konkurencji i konsument oraz rzecznika finansowego ubezpieczyciele zaczęli modyfikować wzorce umowne wprowadzając zamiast likwidacyjnych, opłaty warunkowe czy też dystrybucyjne pobierane na początku trwania umowy i zwracane w charakterze premii po 10 lub 15 latach obowiązywania umowy.

Wprowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe zmiany nie przyniosły jednak poprawy sytuacji konsumentów. Konsekwencje zmodyfikowanych wzorców pozostają tożsame z tymi, z którymi mierzyliśmy się na samym początku batalii o uczciwsze warunki umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

O czym pamiętać przed zawarciem umowy o charakterze inwestycyjno – ubezpieczeniowym?

Przed podjęciem decyzji o nabyciu produktu inwestycyjnego:

 • Pamiętaj o wszystkich dokumentach

  zażądaj od przedsiębiorcy wszystkich dokumentów, których odbiór poświadczasz we wniosku o zawarcie umowy.

 • Czytaj dokładnie umowę

  przeanalizuj umowę ze szczególnym uwzględnieniem opłat za zarządzanie, administrowanie, likwidacje umowy oraz okresu na który zawierasz umowę ;

 • Prawnik mocno-pomocny

  jeżeli samodzielna analiza wydaję Ci się zbyt skomplikowana poproś o analizę prawnika- w żadnym wypadku nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz!

 • Tabele opłat

  Niezależnie od powyższego poproś swojego doradcę finansowego o przesłanie mailem informacji dotyczących opłat i możliwości rezygnacji z inwestycji w kolejnych latach jej trwania.