Kredyty frankowe.

Kompendium wiedzy.

Kogo dotyczy sprawa kredytów frankowych?

Dla wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowy kredytu indeksowanego/denominowanego/waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. Jeżeli w umowie kredytu określono sposób przeliczania kursu w ten sposób, że zależy on od kursu ustalonego przez Bank w jego tabeli kursów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że coś Ci się należy.

Masz umowę kredytu indeksowanego lub waloryzowanego do kursu franka?

Prześlij nam w zgłoszeniu swoją umowę kredytu a my przeprowadzimy:

1. analizę postanowień umowy kredytowej pod kątem ich legalności. Na tym etapie oceniamy czy kredytobiorcy przysługują roszczenia w związku z zawartą umową kredytu i wskazujemy ich źródło;

2. analizę ekonomiczną skutków zastosowania niedozwolonego postanowienia. Na tym etapie oceniamy jakie są finansowe konsekwencje obecności klauzul niedozwolonych dla kredytobiorcy, a w konsekwencji, czego będziemy domagać od banku;

Po przeprowadzeniu analizy podejmujemy z Klientem decyzję o:

1. skierowaniu do kredytodawcy wezwania zawierającego żądanie zapłaty równowartości wpłaconych przez Ciebie w wyniku obecności klauzul niedozwolonych w umowie kredytu środków
2. jeżeli powyższe nie przyniesie skutku, występimy z żądaniami na drogę postępowania sądowego.

Co powinienem przesłać do Kancelarii ws. kredytów frankowych?

Do analizy Twojej sprawy będziemy potrzebować:

• Umowy kredytowej;
• Regulaminów kredytowania banku, w którym zaciągnąłeś kredyt;
• Wszelkich aneksów do umowy kredytu które zawarłeś, również takich które przewidywały karencje przez pierwsze dwa lata kredytu

Czy analiza moich dokumentów ws. kredytów frankowych jest odpłatna?

W przeciwieństwie do spraw dot. Ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, oraz spraw dot. Ubezpieczeń niskiego wkładu własnego, analiza dokumentów spraw dotyczących kredytów frankowych, z uwagi na znaczne zaangażowanie czasowe jest odpłatna. Wynagrodzenie za analizę dokumentacji wynosi 300 zł netto.

Po jej przeprowadzeniu otrzymujecie Państwo rekomendacje Kancelarii wraz ze wskazaniem zarysu argumentacji przemawiającej za uwzględnieniem Państwa roszczeń.

Dlaczego warto podjąć spór z bankiem indywidualnie?

Wszystkie postępowania prowadzimy indywidualnie. Dzięki zdobytemu przez nas doświadczeniu ale i coraz większym rozumieniu specyfiki spraw przez sądy, należy spodziewać się że postępowania te będą przebiegać coraz sprawniej.

Doświadczenia zaś ponad 6- lat funkcjonowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym prowadzą do wniosku, że z punktu widzenia strony powodowej, dochodzenie roszczeń w grupie jest skrajnie nieefektywne. Wymaga ono nie tylko znacznie większej cierpliwości w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie ze względu na możliwości formalnego torpedowania sprawy przez pozwanego, ale niesie za sobą ryzyka, nieznane postępowaniom indywidualnym. Zasadnicze różnice wskazuje infografika zamieszczona na naszych stronach. Link znajduje się tutaj>>

Ile kosztuje obsługa prawna?

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie. Wśród możliwych wariantów występują takie, które w głównej mierze opierają się na tzw. premii za sukces – czyli wynagrodzenia wypłacanego dopiero w przypadku osiągnięcia procesowego sukcesu.

Dodatkowo, wszczęcie postępowania sądowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat od pozwu (5% wartości przedmiotu sporu) zwracanej w przypadku wygranej, a także opłaty od apelacji w przypadku konieczności odwoływania się przez nas od wyroku sądu I instancji.

Jak długo mogę dochodzić swoich roszczeń ws. kredytów frankowych?

W związku z faktem, że w naszej ocenie nadpłaty w kredytach frankowych są tzw. świadczeniem nienależnym to przedawnienie następuję po 10 latach od płatności kolejnych rat.

Czy ustawa antyspreadowa coś zmienia?

Wprowadzenie w 2011 roku tzw. ustawy antyspreadowej, wg. aktualnego orzecznictwa nie wpływa na możliwość dochodzenia nadpłat wynikających ze stosowania klauzul niedozwolonych.

Ile trwa proces ws. kredytów frankowych?

Okres trwania postępowań sądowych dotyczących unww zależy od wielu czynników. Do tych o najistotniejszym znaczeniu należą:

1. Ilość spraw w danym sądzie/wydziale;
2. Stosunek sądu do wniosków dowodowych banku;
3. Doświadczenie sądu w podobnych sprawach;
4. Determinacja banku w celu ochrony przed roszczeniami,

W zależności od tego czy powyższych czynników, postępowania mogą trwać od pół roku (od czasu wniesienia pozwu) – przy założeniu, że Sąd wyda wyrok na pierwszym terminie rozprawy, a ubezpieczyciel się od wyroku nie odwoła, do ok 3 lat. To właśnie czas trwania postępowania jest elementem przemawiającym na korzyść prowadzenia postępowania w trybie indywidualnym.
Należy też mieć na uwadze, że w trybie indywidualnym występują większe możliwości zawarcia ugody na wstępnym etapie postępowania (zazwyczaj w czasie kilku miesięcy od złożenia pozwu) Tego rodzaju rozwiązanie, zawsze jednak musi łączyć się z pewnym kompromisem ze strony ubezpieczonego.
Prowadzona indywidualnie sprawa, może zostać w mało widoczny (a to dla banku ważne) sposób zamknięta porozumieniem z ubezpieczycielem. Tego rodzaju scenariusze, z uwagi na medialny charakter spraw prowadzonych zbiorowo, nie wchodzą w grę.
Należy jednak zweryfikować czy bank nie skłonił Państwa do zawarcia aneksu zmieniających formułę indeksowania / waloryzowania. Jeżeli po modyfikacjach kurs franka określany jest przez odesłanie do kursu NBP, to podpisanie takiego aneksu może limitować Państwa roszczenia.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw swoje dane. Odpowiemy i pomożemy Tobie.

Nie widzisz obrazka? Zmień obrazek