Od kilku lat urząd ochrony konkurencji i konsumenta prowadzi działania związane z sytuacją konsumentów uwikłanych w ubezpieczenia z ubezpieczniowym funduszem kapitałowym. W ramach tych działań urząd nałożył kary na towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy doradztwa finansowego a także, podjąl szereg decyzji, których efektem było zobowiązanie się Towarzystw Ubezpieczeniowych do modyfikacji warunków wyjścia z inwestycji, które to zobowiązania wiązały Towarzystwa wobec konsumentów będących ich klientami w dacie wydania decyzji.
Poniżej publikujemy dostępne decyzje.

Kary za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów:

Decyzja nr DDK 2/2014 Raiffeisen
Decyzja Nr RKT 29/2014 Open Finance
Decyzja Nr RKT 30/2014 Idea Bank
Decyzja NR RBG 30/2014 Aegon