Od kilku lat urząd ochrony konkurencji i konsumenta prowadzi działania związane z sytuacją konsumentów uwikłanych w ubezpieczenia z ubezpieczniowym funduszem kapitałowym. W ramach tych działań urząd nałożył kary na towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy doradztwa finansowego a także, podjąl szereg decyzji, których efektem było zobowiązanie się Towarzystw Ubezpieczeniowych do modyfikacji warunków wyjścia z inwestycji, które to zobowiązania wiązały Towarzystwa wobec konsumentów będących ich klientami w dacie wydania decyzji.
Poniżej publikujemy dostępne decyzje.

Zobowiązania ubezpieczycieli do obniżenia opłat:

Decyzja RBG nr 11/2015 Aviva
Decyzja RKT nr 10/2015Allianz
Decyzja RKR nr 10/2015 Nationale-Nederlanden
Decyzja RKT nr 11/2015 Europa
Decyzja RPZ nr 12/2015 Pramerica
Decyzja RWR nr 18/2015 AXA
Decyzja RPZ nr 11/2015 PZU na Życie
Decyzja RŁO nr 08/2015 Metlife
Decyzja RLU nr 04/2015 PKO Życie (dawniej Nordea)