Wyrok z dnia 29 kwietnia 2016 r. (VI C 1713/15) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał, że klauzule indeksacyjne stosowane przez mBank są bezskuteczne. W efekcie należności z umowy kredytu należy rozliczać z ich pominięciem, a więc kredyt jest kredytem czysto złotowym, z oprocentowaniem opartym na stawce LIBOR.

Wyrok z dnia 20 lipca 2016 r. (XIV C 2126_15) Sąd Rejonowy we Wrocławiu uznał klauzule indeksacyjne stosowane przez Santander Consumer Bank za bezskuteczne. Sąd zakwestionował klauzule indeksacyjne pomimo tego, że spłata kredytu odbywała się wg kursu sprzedaży NBP. Jednak już przeliczenie kwoty kredytu na równowartość CHF następowało wg kursu kupna CHF banku, a to zdaniem sądu niedopuszczalne.

Link do orzeczenia