Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Kompendium wiedzy.

Jakiś czas temu na polskim rynku finansowym pojawiło się ubezpieczenie niskiego wkładu. Na czym polega i czym odróżnia się od innych?

Najprościej rzecz ujmując jest to zabezpieczenie, którego dokonuje Bank w sytuacji, kiedy Klient nie posiada wymaganego wkładu własnego – w wysokości 10 lub niekiedy 20 procent. Wtedy brakującą część zostaje przez bank skredytowana przy czym zwiększa się jego ryzyko, a więc musi się na nie dodatkowo ubezpieczyć. Dotyczy to kredytów indeksowanych, waloryzowanych i denominowanych do kursu franka szwajcarskiego oraz zaciąganych na zakup nieruchomości.

Działanie banku

Aby to zrobić instytucja może np. podwyższyć marżę lub pobrać od Klienta jednorazową składkę dodatkową – w zależności od wysokości kredytu i wahań kursu walut może być to nawet od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Co na to Klient?

Istnieje możliwość zlecenia analizy umowy z Bankiem pod kątem możliwości dochodzenia zwrotu kosztów poniesionych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – jeżeli Klient uważa np. że nie była mu znana całkowicie treść umowy bądź jej warunki czy też wahania kursu franka. Po analizie do banku zostanie skierowane wezwanie do zapłaty, a gdy to nie poskutkuje sprawa zostanie skierowana do sądu.

Czy sprawa ubezpieczeń niskiego wkładu dotyczy mnie?

Jeśli:

 • wziąłeś kredyt indeksowany, waloryzowany czy denominowany do kursu franka szwajcarskiego, a Twój wkład własny był niższy niż 10 % (w niektórych przypadkach 20%)
 • Bank wymagał od Ciebie przy zawarciu umowy kredytu dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu na wypadek niespłacenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości w chwili udzielenia kredyty, a wymaganym w tej dacie przez Twój Bank – Kredytodawcę – wkładem własnym.
Co jest nie tak z moją polisą?
 1. wzorce umowne były formułowane w ten sposób, że byłeś zobowiązany do opłacania składek do momentu uzyskania spłaty określonej wartości kredytu wyrażonej w polskich złotych, a ta wartość ze względu na wzrosty kursu franka nie była przez Ciebie osiągana dłużej niż zakładałeś;
 2. jednym beneficjentem jest Bank, nie ty. Sądy stają na stanowisku, że niedozwolone jest obciążanie konsumentów kosztami polisy właśnie w takich sytuacjach gdy jedynym osiągającym korzyść z jej opłacania jest Bank
 3. nie wiedziałeś i nie mogłeś wiedzieć, również ze względu na zmieniający się kurs franka szwajcarskiego jak długo będziesz musiał ponosić koszty polisy;
 4. nie znałeś treści tej umowy ubezpieczenia gdyż zawierał ją bank z TU – to on był ubezpieczającym i ubezpieczonym;
 5. często, pomimo że byłeś zobowiązany do opłacania umowy z towarzystwem Bank A, zawierał umowę z bankiem B. Również z tego powodu świadczenie przekazane przez Ciebie na rzecz Banku było mu nienależne.
Czego mogę żądać jeżeli chodzi o ubezpieczenie niskiego wkładu?

Równowartość składek wpłaconych tych tytułem na ubezpieczenie niskiego wkładu. W zależności od daty zawarcia umowy, wysokości kredyty i wahań kursowych roszczenie może wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jakich banków dotyczyło ubezpieczenie niskiego wkładu?

W zasadzie większości największych banków w Polsce: BGŻ, PKO BP MILLENIUM, GETIN NOBLE BANK

Jak wygląda procedura?

W pierwszej kolejności prześlij nam swoją umowę kredytu wraz z aneksami, które dotyczyły ubezpieczenia niskiego wkładu.
Nasi prawnicy nieodpłatnie przeanalizują umowę pod kątem możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych przez Państwa składek, ocenią ryzyka i przekażą Ci rekomendacje.

Gdy udzielisz nam pełnomocnictwa skierujemy do banku wezwanie do zapłaty, a gdy to nie przyniesie oczekiwanego skutku, skierujemy w Twoim imieniu sprawę do sądu.

Ile trwa postępowanie w tej sprawie?

Okres trwania postępowań sądowych, których tematem jest ubezpieczenie niskiego wykładu zależy od wielu czynników. Do tych o najistotniejszym znaczeniu należą:

 1. Ilość spraw w danym sądzie/wydziale;
 2. Stosunek sądu do wniosków dowodowych banku;
 3. Doświadczenie sądu w podobnych sprawach;
 4. Determinacja banku w celu ochrony przed roszczeniami,

W zależności od tego czy powyższych czynników, postępowania mogą trwać od pół roku (od czasu wniesienia pozwu) – przy założeniu, że Sąd wyda wyrok na pierwszym terminie rozprawy, a instytucja nie odwoła się od wyroku -do ok 3 lat. To właśnie czas trwania postępowania jest elementem przemawiającym na korzyść prowadzenia postępowania w trybie indywidualnym.

Należy też mieć na uwadze, że w trybie indywidualnym występują większe możliwości zawarcia ugody na wstępnym etapie postępowania (zazwyczaj w czasie kilku miesięcy od złożenia pozwu) Tego rodzaju rozwiązanie, zawsze jednak musi łączyć się z pewnym kompromisem ze strony Klienta.

Prowadzona indywidualnie sprawa, może zostać w mało widoczny (a to dla banku ważne) sposób zamknięta porozumieniem z TU. Tego rodzaju scenariusze, z uwagi na medialny charakter spraw prowadzonych zbiorowo, nie wchodzą w grę.

Dlaczego warto podjąć spór z bankiem indywidualnie?

Wszystkie postępowania prowadzimy indywidualnie. Dzięki zdobytemu przez nas doświadczeniu ale i coraz większym rozumieniu specyfiki spraw przez sądy, należy spodziewać się że postępowania te będą przebiegać coraz sprawniej.

Doświadczenia zaś ponad 6- lat funkcjonowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym prowadzą do wniosku, że z punktu widzenia strony powodowej, dochodzenie roszczeń w grupie jest skrajnie nieefektywne. Wymaga ono nie tylko znacznie większej cierpliwości w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie ze względu na możliwości formalnego torpedowania sprawy przez pozwanego, ale niesie za sobą ryzyka, nieznane postępowaniom indywidualnym. Zasadnicze różnice wskazuje infografika zamieszczona na naszych stronach. Link znajduje się tutaj>>

Ile kosztuje obsługa prawna?

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie. Wśród możliwych wariantów występują takie, które w głównej mierze opierają się na tzw. premii za sukces – czyli wynagrodzenia wypłacanego dopiero w przypadku osiągnięcia procesowego sukcesu.

Dodatkowo, wszczęcie postępowania sądowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat od pozwu (5% wartości przedmiotu sporu) zwracanej w przypadku wygranej, a także opłaty od apelacji w przypadku konieczności odwoływania się przez nas od wyroku sądu I instancji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zostaw swoje dane. Odpowiemy i pomożemy Tobie.

Nie widzisz obrazka? Zmień obrazek